top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä:

Hoitola Raija, Y-tunnus: 1417080-1  Kauppatori 1-3 60100 Seinäjoki

 

Yhteyshenkilö:

Raija Huttunen, raija.huttunen(at)netikka.fi

 

Rekisterin nimi

Rekisteri vuokratuolipaikkayrittäjistä

Emme pidä rekisteriä varsinaisista asiakkaista

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sopia vuokratuoliyrittäjien toiminnasta ja vuokrasopimuksen ehdoista.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin (vuokrasopimukseen) talletetaan seuraavia tietoja henkilöistä:

– Nimi

– Osoite

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suullisesti vuokratuolisopimusta solmittaessa.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille. Poikkeus voidaan tehdä ainoastaan tilanteessa, jossa Suomen viranomaiset tietojen luovuttamista vaatisivat.

 

Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään vuokratuoli-suhteen ajan.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiset tiedot säilytetään niin, että ainoastaan rekisterin pitäjällä on pääsy tietoihin.

Sähköiset sopimukset säilytetään suojatussa tiedostossa johon ainoastaan rekisterin pitäjällä on pääsy.

 

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteröidyllä (tässä tapauksessa siis vuokratuoliyrittäjillä) on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen muuttamista tai poistamista (poistaminen tarkoittaa tässä tapauksessa vuokratuolisopimuksen irtisanomista). Mikäli rekisteröity on antanut markkinointiluvan, voi hän pyytää luvan poistamista ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Tietosuojaseloste tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti vuosittain.

 

Linkit toisiin www-sivustoihin

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivuille. Hoitola Raija ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä kyseisillä sivustoilla mahdollisesti kerättyjen henkilötietojen säilytyksen lainmukaisuudesta.

bottom of page